Energiezuinig

Een houtskeletbouwwoning is makkelijk te isoleren. Een dikke isolatielaag Rockwool van 140 mm wordt aangebracht tussen de houten steunstijlen. Door deze isolatie beschikt de woning over een zeer lage thermische inertie en warmt ze zeer snel op. Tevens wordt de ganse woning in de spouwruimte nog eens ingepakt met een ademende spouwplaat van 100 mm zodat koudebruggen worden uitgesloten. De doorgedreven isolatie laat u aanzienlijk besparen op de energiefactuur. Het K-peil van de meeste woningen bevindt zich rond of lager dan het K-peil van een lage energiewoning / BEN-woning.

 

Korte bouwtermijn

Een goede voorbereiding en een uitstekende organisatie zorgen ervoor dat de constructie op de bouwwerf sneller verloopt en minder afhankelijk is van de weersomstandigheden. Op enkele weken tijd staat uw woning water- en winddicht en kan er , onafhankelijk van de weersomstandigheden, binnen verder afgewerkt worden.

 

Droge bouwmethode

Door de droge bouwmethode is er weinig of geen bouwvocht aanwezig in uw woning en is het mogelijk de woning dadelijk te schilderen en kan de woning onmiddellijk in gebruik worden genomen. Het opbouwen van een 3bouw houtskeletwoning is minder afhankelijk van de weersomstandigheden . De woning kan op een week tijd wind- en waterdicht zijn en is dus gevrijwaard van regen.

 

Milieuvriendelijk-Ecologisch

Milieuvriendelijker materiaal dan hout is zelden gezien. Hout is een volledig hernieuwbare grondstof, niet vervuilend tijdens exploitatie en verwerking en op het einde van de cyclus volledig te recycleren. Het hout dat wij gebruiken is afkomstig van duurzaam beheerde Europese bossen (heraanplant van alle gekapte bomen) . Tevens ligt de CO2-uitstoot bij de productie en bewoning van een houtskeletwoning merkelijk lager dan die bij andere bouwmethodes.

Economisch

Niet alleen het energiezuinige aspect maakt bouwen in houtskelet economisch aantrekkelijk, ook de korte bouwtermijn (korte duur van het samenvallen van afbetaling lening en huur) en de eventueel minder zware funderingsvoorzieningen bij weinig draagkrachtige gronden, kunnen het algemeen kostenplaatje aanzienlijk verlagen.

 

Wooncomfort

In een 3bouw houtskeletwoning heerst een behaaglijk woonklimaat. Door de lage thermische inertie warmt de woning snel op en bij het verwarmen van de woning wordt dan ook zeer snel de comforttemperatuur bereikt. Men kan in een houtskeletwoning aangenaam wonen bij een temperatuur die lager is dan bij andere soorten constructies. Een 3bouw houtskeletwoning biedt dus een zeer hoog thermisch comfort.

 

Flexibiliteit in bouwen en afwerking

Van ruwbouw-casco tot totaalconcept is mogelijk. Alle vormen van afwerking kunnen door 3bouw aangeboden worden. Een kwaliteitswoning op maat gebouwd door het 3bouw-team en perfect afgewerkt tot in de kleinste details of ….de handige “doe-het-zelver”, die opteert voor ruwbouw of winddicht, geniet op deze manier tevens van de kennis en jarenlange ervaring van het 3bouw-team om zijn droomwoning budgetvriendelijk zelf af te bouwen.

 

Sterke en solide constructie

Door zijn structuur is Scandinavisch naaldhout één van de sterkste en draagkrachtigste natuurlijke bouwmaterialen. Daarbij komt nog dat een 3bouw houtskeletbouw voldoet aan de strengste normen qua draagkracht en doorbuiging. Alhoewel een 3bouw houtskeletbouw sterk en solide is en beschikt over een grote draagkracht, is het eigen gewicht lager dan bv. een betonbouw en is een 3bouw houtskeletbouw uiterst geschikt om te bouwen op minder draagkrachtige bouwgronden.

Inspiratieboek Infoavond